Privacyverklaring

Astrology of the Invisible Luminaries, gevestigd aan Planetenlaan 25, 3712 XS te Huis ter Heide, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze is weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Charlotte Wenner (functionaris gegevensbescherming)

Planetenlaan 25, 3712 XS Huis ter Heide

devlinderpraktijk@live.nl

www.devlinderpraktijk.nl

I Persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of

omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Hieronder vind je een overzicht van de

persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch contact

II Verwerking

  1. grondslag

Wij verwerken uitsluitend de gegevens die je ons verstrekt om te kunnen voldoen aan je

verzoek tot informatie al dan niet via nieuwsbrieven, het inschrijven voor de opleiding of

andere activiteiten die Astrology of the Invisible Luminaries organiseert, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

  1. aard van de gegevens

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

  1. minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van

overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld

over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

III Geautomatiseerde besluitvorming
Er worden geen geautomatiseerde verwerkingen toegepast die (aanzienlijke) gevolgen

kunnen hebben voor personen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze

opdracht, denk aan providers b.v., hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te

zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De

verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Astrology of the Invisible Luminaries.

Als wij wettelijk verplicht zijn gegevens te verwerken en te delen, zoals bijvoorbeeld in het

geval van belastingaangifte, dan zal dat uiteraard gebeuren.

IV Cookies
Cookies, of vergelijkbare technieken, die geen inbreuk maken op je privacy gebruiken wij

uitsluitend voor het goed functioneren van de website. Alleen technische en functionele

cookies en analytische cookies worden gebruikt. Ook kunnen wij hiermee onze website

optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat

deze geen cookies meer opslaat.

V Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn die afhankelijk is van de geboden

dienst. Wanneer je informatie hebt aangevraagd dan ontvang je de nieuwsbrief op gezette

tijden. Het is altijd mogelijk je hiervoor uit te schrijven via de link die in de mail aangegeven

staat.

Informatie van jou als student of client blijft in ieder geval bewaard tot het einde van je studie of consult. Het is mogelijk om daarna op de verzendlijst te blijven als je informatie over vervolgtrajecten wilt ontvangen.

VI Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en je hebt

het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek m.b.t. je

rechten.

VII Beveiliging van de gegevens
Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt

dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem

dan contact op met Astrology of the Invisible Luminaries.