Paradigma

Paradigma Deel 2

Het Nieuw Wetenschappelijke Paradigma en de Zwarte Lichten: Astrologie in de 21e eeuw – Deel 2

Het verschil in duiding zonder en mèt Zwarte lichten
De renaissance van de astrologie vanaf de jaren 60 ging gepaard met het begin van een ‘New Age’ beweging waarin spiritualiteit en bewustwording centraal staan. Vaak zijn de mensen die nu een consult bij een astroloog vragen jaren bezig met hun eigen bewustwordingsproces. Vooral voor deze mensen is het gebruik van de Zwarte Lichten om naar de essentie te kunnen doordringen essentieel.

De horoscoopbesprekingen die ik gekozen heb zijn van cliënten die belemmeringen ervaarden met gedrag/aanleg die in psychologisch/maatschappelijke termen ‘afwijkend’ genoemd zou worden, maar vanuit een universeel gezichtspunt een andere betekenis heeft. De problemen hadden te maken met relaties, een gebied waar er ook veel aan het veranderen is sinds de jaren 60.

Voorbeeld 1: Man
Dit consult heeft in februari 2012 plaats gevonden. Het probleem dat de man wilde bespreken ging over de relatie met zijn partner. Ze hadden al jaren een broer­zus relatie, er was nog liefde maar het seksuele leven was onbevredigend. Verder had hij het verlangen om zich onderdanig te maken aan de vrouw in het seksspel (sub). Zijn vraag was of hij weg van haar moest gaan om een nieuw partner te vinden, bij haar blijven en een minnares zoeken, of bij haar blijven en een ‘spirituele relatie’ onderhouden zonder fysieke component?

Horoscoop man zonder Zwarte lichten

In een horoscoop zonder de zwarte lichten en spirituele punten vallen er al bepaalde aspecten op:

 • Zon vierkant Maan: disharmonie tussen manlijk en vrouwelijk, aarde vs. Lucht;
 • Venus in Waterman in 7: partner intellectueel gelijkgestemd, liefde en genegenheid meer vriendschappelijk dan passioneel of romantisch, Maan ook in luchtteken;
 • Heer Zon (Saturnus) conjunct Mars in Boogschutter (Vuur): beperkingen van manlijke seksuele energie;
 • Mars vierkant Pluto: verband seksualiteit met transformatie, macht en onmacht;
 • Mars vierkant Jupiter: verband seksualiteit met grensverlegging en groei, optimisme.


Zonder een kader voor universeel bewustzijn, zou de astroloog advies kunnen geven vanuit een psychologische invalshoek, zoals TA, cognitieve­ of gedragstherapie, psychoanalyse:

 • Tja, een afstandelijke partner zoek je op om meer objectiviteit in jezelf te ontwikkelen. Hoe kan je die kwaliteit in jezelf integreren?
 • Of: vanuit jullie volwassenheid kunnen jullie kijken of ze daar voor open staat. Misschien kan ze eerst “50 Shades of Grey” lezen.
 • Of: onderzoek in jezelf waar je beperkingen op je seksualiteit legt en of je die energie anders kan uiten of kanaliseren.


Maar voor iemand bezig met bewustwording, is het sleutelen aan het ego weinig bevredigend.

Horoscoop man met Zwarte Lichten

Het toevoegen van de zwarte lichten laat een andere dimensie zien in deze worsteling.

 • Zon en Maan zijn allebei betrokken bij de spirituele achtbaan van Zwarte Maan- en Zon-assen:
 • Zon conjunct zwarten Manen, Diamant – Oppositie Zwarte Zon, Priapus: zijn proces van identiteitsvorming gaat gepaard met her­ eigenen van zijn verhoogde vorm van inzicht en essentie, de verfijning daarvan in een schitterende uiting van bewustzijn. Dit proces wordt voortgezet door een wisseling van spanning en ontspanning, ervaring door weerspiegeling in de onbegrensde mogelijkheden van het Al en voedend – maar ook verstikkend­ ervaring van de herhaling.
 • Maan vierkant Zwarte Maan en Zwarte Zon as: zijn behoefte aan emotionele veiligheid en hechting gaat gepaard aan bovenstaand proces; omdat het de horoscoop van een man is, wijst dit naar de mogelijkheid een vrouw als spiegel en stimulans in dit bewustwordingsproces.
 • Met Pluto/Jupiter en Mars/Saturnus: alles wordt verbonden door half­ en anderhalfvierkanten. SPANNINGSVELD! Omdat de krachtpatsers Mars, Saturnus en Pluto verbonden zijn door spanningsaspecten met de zwarte lichten, nemen de drijfveren van agressie/assertiviteit, macht/overmacht en begrenzing/vormgeving noodzakelijk deel aan het proces van de zwarte lichten, de emotionele identiteitsvorming. dit alles betreft ook de heren van de Asc/Desc-as (Zon/Zwarte Maan en Maan/Priapus). De ervaring van
  ‘Ik – en – in – een – relatie’ zijn de omstandigheden waar dit proces zich noodgedwongen zal ontvouwen.
 • Het proces van zelf ont­wikkeling (Zon) verbonden met het her­eigenen van de Zwarte Maan inhoud en het verfijningsproces van Diamant. Dit spirituele proces van universele bewust­zijn (Zwarte Zon) verloopt via de aardse conditionering (Priapus), omstandigheden en uitingen van seksuele en emotionele energieën.

Door de spanningen in zijn leven en relaties in een kader van bewustwording te plaatsen, heeft de man de diepere betekenis ervan kunnen begrijpen. Toen ik zei dat het verlichtingsproces een soort opdracht van het universum voor hem in dit leven was, zag ik diep herkenning en hij zei hardop: JA! Tijdens het consult hebben wij onderzocht hoe hij meer in zijn kracht kon staan om uiting te geven aan zijn behoeftes op een manier die zijn ontwikkeling zou ondersteunen. Door een analyse te maken van zijn levensscenario, vertelde ik dat zijn leven in 2014 – 2015 grondig getransformeerd zou worden op een plotselinge en wellicht meedogenloze manier, als Pluto over de graad van zijn Zwarte Maan, Diamant en Zon gaat lopen.

Voorbeeld 2: Vrouw
Het consult van de vrouw in het tweede voorbeeld ging ook over relaties als middel voor bewustwording. Haar consult was in februari 2015. Het probleem dat ze wilde bespreken was de veroordeling door anderen die zij ervaarde over haar partnerkeuze. Ze had moeite met de communicatie over haar relaties met anderen, als kind werd er nooit over belangrijke dingen gesproken.

Na het ongelukkige eind van haar eerste relatie met vriend als tiener, had ze twee lange relaties met vrouwen. Maar sinds een aantal maanden was ze verliefd geworden op een (veel) oudere man, waardoor haar relatie met de tweede vrouw werd beëindigd. Ze wilde weten hoe ze minder last zou hebben van wat anderen, vooral haar ouders, ervan vonden. Ze vroeg zich ook af of er niet iets mis met haar was, had ze bindingsangst?

Horoscoop vrouw zonder Zwarte Lichten

In een analyse van een horoscoop zonder de Zwarte Lichten, zijn een aantal punten van betekenis:

–      Maan in Stier in huis 8 vinger van de Yod met Pluto in Weegschaal in huis 1, Zon (Mars, Neptunus) in Boogschutter in huis 3. De vrouwelijke energie staat in disharmonie met de behoefte aan (eigen gevoel van) macht en transformatie en de ontwikkeling van de eigen identiteit;

–      Uranus in Schorpioen in huis 2 oppositie Maan, met Heer 1 Venus in huis 4 en Driehoek Jupiter in huis 8. Deze standen tonen haar sterke behoefte aan vrijheid, en het volgen van haar eigen oorspronkelijke pad in haar emotionele leven, de ruimte en groei te zoeken in liefdesverhoudingen;

–      Saturnus in Leeuw in 11 vierkant Maan. Dit laat de beperkingen zien die ze ervaart als opgelegd op haar emotionele keuzes, door vrienden maar ook door de maatschappij;

–      Uranus in Schorpioen in 2 halfvierkant Mercurius in Boogschutter in 3; Maan anderhalfvierkant Mercurius. Ze heeft moeite met het communiceren van haar innerlijke gevoel, ze voelt zich niet gehoord.

Dus in haar behoefte aan emotionele veiligheid, haar vrouw­zijn vertegenwoordigd door de Maan heeft ze wel degelijk te maken met beperkingen en/of kritiek vanuit de maatschappelijk groepen of door vrienden(Saturnus in 11), met de drang naar oorspronkelijkheid in de uitwisseling met de ander (oppositie Uranus) en onverenigbare drijfveren van intensieve zelf­transformatie (Pluto in 1) en het ontwikkelen en tonen van haar identiteit (Zon + Mars, Neptunus in 3) in haar directe omgeving.

Tegelijkertijd staat de heer van de Maan, Venus als liefde en genegenheid in de thuissituatie die samenwerkt met haar behoefte aan groeien en grensverlegging in omstandigheden van seksualiteit, Jupiter in 8. Maar Jupiter staat ook half vierkant met het MC, dus in haar natuurlijke expressie komt ze in conflict met (verwachtingen van) de moeder over hoe ze zich in de wereld moet of wil neerzetten.

Wat zou ik haar kunnen vertellen op basis van deze beschouwing alleen op basis van het psychologische model?

–      Het zal altijd een uitdaging zijn om de manlijke en vrouwelijke energieën in harmonie te brengen in jezelf;

–      In pogingen om dit conflict op te lossen zal je jezelf en je persoonlijkheid regelmatig grondig moeten veranderen;

–      Verder zal je gevoelsleven nooit helemaal conventioneel zijn, je wil niet gebonden worden;

–      Ondanks de kritiek die anderen (lijken te) hebben op jou en je keuzes in je emotionele leven: laat je niet ontmoedigen maar bekijk het uit een spiritueel perspectief.

Horoscoop van vrouw met Zwarte Lichten

De Zwarte Lichten verlenen ook in het voorbeeld van de vrouw een universele dimensie aan de grootste spanningsvelden: van de twee Yods, het vierkant Saturnus/Maan en de oppositie Uranus/Maan:

–      Eén Yod met Zwarte Zon als extra punt op MC/IC, de Diamant conjunct/dezelfde teken beiden heren ASC. Dit geeft een universele dimensie aan hoe ze zich profileert in de buitenwereld, hoe ze maatschappelijk gezien wordt. Zij wordt daar niet in beperkt door de maatschappelijke normen maar kies uit de brede scala van mogelijkheden wat het delen van liefde en genegenheid betreft;

–      Zwarte Maan conjunct Maan: weigering/aantrekking aardse/ kosmische vrouwelijke. Ondanks haar diepe behoefte aan emotionele en zintuiglijke verbinding, is deze vrouw nog altijd vrijgevochten en niet te bezitten. Ze heeft een verhoogd inzicht in deze verbindingen, ook in de diepere processen van het leven. Toch zal dit (en de vrijheid die ze hierin eist) niet altijd in dank afgenomen worden. Omdat de Zon en heer VII Mars in de Yod met de Witte en Zwarte Manen staan, zal het proces ook gepaard gaan met ervaringen van spiegelen met de manlijke energie, zowel in haarzelf als met partners;

–      Priapus conjunct Uranus, driehoek Zwarte Zon. De onverwachte sprongen in haar bewustwordingsproces zullen met regelmaat plaatsvinden…

–      Pluto vierkant Zwarte Zon/Diamant-as. Ervaringen van dramatische transformatie, macht en onmacht;

–      Heer 1 Venus (Perséphoné) driehoek gecorrigeerde Zwarte Maan en Jupiter (die anders heel erg alleen stond). Mooi in deze stand is de verbindende kracht tussen het aardse en kosmische van Perséphoné. De behoefte aan liefde, relaties en uiting van persoonlijkheid, haar voertuig voor bewustwording, staat in een harmonieuze verhouding met haar drijfveer tot expansie en groei.

Deze vrouw raakte ontroerd toen ik haar conflicten in het universele kader van bewustzijn kon plaatsen. Ze was vele jaren bezig met spiritualiteit. De tranen sprongen in haar ogen toen er eindelijk erkenning werd uitgesproken voor de principes die ze in haar leven wilde uitdrukken.

We hebben de onverenigbaarheid van haar manlijke en vrouwelijke energieën besproken (Yods), dit was een diep pijnpunt. Maar vanuit een universeel perspectief wilde ze de volledig mogelijke uitingen van liefde en seksualiteit (Zwarte Zon) benutten, van waaruit ze zelf keuzes kon maken zonder zich beperkt te voelen door de verwachtingen en goedkeuring van anderen. Haar valkuil was zich te veel op de ander te richten, ze moest leren bij zichzelf en haar innerlijk weten te blijven en niet in overlevingsgedrag te schieten.

Voorbeeld 3: Koppel
Wellicht vermoedde jullie het al: eind 2014 nam de man uit het eerste voorbeeld contact met mij op om een relatieconsult met een nieuwe vriendin aan te vragen, de vrouw uit het tweede voorbeeld.

Hij was na ons consult in 2012 weer teruggegaan naar zijn toenmalige partner en is bij haar gebleven tot zomer 2014 toen hij de vrouw van het tweede voorbeeld ontmoette op een spirituele bijeenkomst. Na deze ontmoeting is alles met een snelheidsvaart veranderd, de relaties van beiden werden hierdoor plotseling beëindigd.

De vraagstelling van het relatieconsult was om inzicht te verwerven in de uitdagingen en thema’s in hun liefdesstroom. Ze wilden ook weten of er een soort ‘missie’ weggelegd was vanwege de krachtige manier van hun ontmoeting en vanwege de ‘kosmische cadeautjes’ waarmee deze zich had ontwikkeld.

Synastrie zonder Zwarte lichten
Binnenring: Man
Buitenring: Vrouw

Synastrie zonder Zwarte Lichten (spirituele punten):

–      Zon driehoek/sextiel Maan;

–      Venus sextiel Mars;

–      Heer 1 Man (Zon) conjunct Heer 1 Vrouw (Venus);

–      Saturnus Vrouw oppositie Venus Man, Saturnus Man sextiel Venus Vrouw;

–      Pluto Vrouw conjunct Maan Man, vierkant Zon; Pluto Man vierkant Saturnus en oppositie Jupiter Vrouw;

–      Venus Man maakt van T-vierkant vrouw (Maan-Saturnus-Uranus) een groot vierkant.

Deze harmonieuze aspecten zijn uiteraard heel plezierig maar dekken bij lange niet de diepe verandering en het bewustwordingsproces dat deze personen ervaarden in de ontmoeting en de relatie.

Synastrie met Zwarte lichten
Binnenring: Man
Buitenring: Vrouw

Het intekenen van de zwarte lichten en het Maansknopenkruis voegt de dimensie van spirituele bewustwording toe aan een verhaal dat er anders een beetje tam uit ziet:

–      Door Zwarte Maan conjunct respectievelijk Zon en Maan voor de man en vrouw, sluiten de spirituele energieën van de een naadloos aan bij het bewustzijnsproces van de ander;

–      Vooral haar gecorrigeerde Zwarte Maan oppositie zijn Mars voegt haar verhoogde inzicht en weten toe aan de aaneenschakeling van half- en anderhalfvierkanten die het grootste spanningsveld levert in zijn horoscoop;

–      Zijn Zon/Zwarte Maan staat conjunct bij-heer 1, Perséphoné, en driehoek haar Maan/Zwarte Maan;

–      Ook het Maansknopenkruis is sterk aanwezig in de synastrie. Haar stellium met Zon in Boogschutter staat conjunct zijn Noorderknoop;

het T- vierkant van Neptunus, Mercurius en Uranus man staat respectievelijk conjunct Noorderknoop, Draak, Beest vrouw.

–      Zijn Perséphoné (heer Maan) staat conjunct haar ongeaspecteerde Mercurius.

 Door de krachten en processen van de zwarte lichten/spirituele punten in de synastrie uit te leggen, werden ze allebei individueel en als koppel herkend in hun spirituele waarde, herkenning in plaats van afschuiven op concepten als ‘ouwe bok, groen blaadje’ of ‘Elektra complex’ of ‘midlife crisis’.

De twee mensen zijn voorbeelden van hoe het bewustzijn van de nieuwe tijd zich door mensen ontwikkelt in de stof. Ze zijn krijgers, ‘strijders van het licht’, ze gaan de uitdagingen van bewustwording aan. Door het gebruik van de zwarte lichten in de duiding, kan de astroloog deze uitdagingen kenbaar maken.

De oude concepten van de psychologie bieden sociale maatstaven en overeenkomsten omtrent gedrag aan, maar die zijn niet altijd toereikend, net als een horoscoop zonder de spirituele punten niet toereikend is om dit bewustwordingsproces weer te geven. En net als de wetenschap van de moderne tijd niet toereikend is om de kwantumwerkelijkheid uit te leggen.

Zoals de kwantumfysica een nieuwe dimensie toevoegt waardoor het hele wetenschappelijk paradigma aan het veranderen is in een holistisch model, hebben de zwarte lichten het universele bewustzijn en bewust-zijn aan de horoscoop toegevoegd, onmisbaar voor in het interpreteren van de processen van de nieuwe bewuste mens en de nieuwe – hopelijk – bewuste tijd.