Over Charlotte Wenner

Charlotte Wenner

 Sinds mijn jeugd ben ik altijd gefascineerd geweest door de kracht en complexiteit van de menselijke psyche. Op mijn vijftiende begon ik niet alleen psychologie te studeren op school, maar begon ik ook met het ontdekken van astrologie. Beide disciplines hebben mij talloze inzichten gegeven in de aard en werking van ons innerlijk.

Na mijn studie aan de Universiteit van Massachusetts reisde ik in 1983 naar de Volksrepubliek China, waar ik twee jaar als docent Engels werkte bij Xinan Jiaotong Daxue. Ik bracht mijn vakanties door met reizen door alle provincies en na voltooiing van mijn contract reisde ik door Tibet naar Nepal. Ik heb bijna twee jaar in Kathmandu doorgebracht en door India gereisd, waar ik de diepe spiritualiteit die in de landen wordt beoefend, in me opnam. Door mijn ervaringen in deze landen heb ik veel begrip gekregen voor de universele kwaliteiten die mensen delen, die niet afhankelijk zijn van cultuur of achtergrond. In mijn dagelijkse leven werd ik ondergedompeld in Oosterse spiritualiteit en dit had een diepgaand effect op mijn verdere ontwikkeling als persoon en als astroloog.

In 1987 reisde ik naar Europa waar ik enkele maanden verschillende landen verkende voordat ik me in Amsterdam vestigde. Ik heb 10 jaar als freelance taaldocent in het bedrijfsleven gewerkt en in 2000 als docent Engels als tweede taal op middelbare school niveau. Ik studeerde boeddhistische meditatie, verschillende vormen van meditatie en therapie, en voltooide een 5-jarig diplomaprogramma als professionele astrologisch adviseur. In 2001 opende ik mijn praktijk voor consulten en workshops astrologie. Later in 2008 studeerde ik structurele astrologie bij de ontwikkelaar, George Bode. Na afronding van de tweejarige masterclasses heb ik supervisiegroepen in structurele astrologie gegeven, ben ik begonnen met het schrijven van artikelen en het geven van lezingen, zowel nationaal als internationaal. Sinds 2016 ben ik docent in een 4-jarige opleiding professionele astrologie. De afgelopen twee jaar heb ik een boek geschreven over mijn specifieke vorm van baanbrekende astrologie, die ik Structurele Noëtische Astrologie noem.

Ik heb enorm veel profijt gehad van de verschillende cursussen en opleidingen die ik heb gevolgd. Toch zijn mijn grootste bron van wijsheid de ervaringen en ontwikkelingen in mijn eigen leven geweest.

Ik weet hoe moeilijk het kan zijn om problemen op het werk, in relaties en in het gezin (van herkomst) op te lossen.

Ik weet ook dat er echte reden is om te verwachten dat uw leven zal verbeteren, als u de moeite doet die van u wordt gevraagd.

Ik zou het zeer op prijs stellen u op deze weg te kunnen helpen.