Masterclass Structureel Noetisch Astrologie

Masterclass Structureel Noetisch Astrologie

Masterclass Structureel Noetisch Astrologie

In deze serie van 7 workshops kunnen deelnemers de fundamentele concepten van Structurele Noetische Astrologie (SNA) leren en deze beginnen te integreren in hun leven en praktijk als astrologen. Er zullen 6 workshops zijn, waaronder een ochtend- en middagsessie, die zich richten op de theoretische basis van SNA: astrologisch, wetenschappelijk, esoterisch en mythologisch/historisch. De laatste workshop is een integratie- en oefendag, waarin we de concepten gebruiken bij het interpreteren van voorbeeldhoroscopen en ons voorbereiden op het tweede jaar van deze Masterclass. Er zijn twee trajecten: een online op vrijdag avond in het Engels, de ander de hele dag zondag op locatie in Utrecht in het Nederlands.

Elke workshop in het Basisniveau jaar zal de deelnemers de essentiële bouwstenen aanreiken van een nieuwe, paradigma veranderende methode om de invloed van de metafysische realiteit van bewustzijn toe te passen in de interpretatie van horoscopen. Door de metafysische aspecten te begrijpen, wordt de interpretatie van de materiële, psychologische en fysieke aspecten van de werkelijkheid in de horoscoop in een bredere, meer betekenisvolle en coherente context geplaatst.

Je bent van harte welkom om aan zoveel workshops deel te nemen als je wilt. Degenen die ervoor kiezen om deel te nemen aan de hele serie van 7 workshops, ontvangen een certificaat voor het behalen van het basisniveau. De deelnemers aan de opleiding van Caelestis die alle workshops hebben gevolgd, kunnen op hun diploma accreditatie krijgen voor de specialisatie Structurele Astrologie. Degenen die al hebben deelgenomen aan de eerste, inleidende workshop “De Essentie van Lilith en Astrologische Zwarte Maan” kunnen beginnen met de tweede workshop in januari, of de eerste herhalen tegen een gereduceerd tarief.

Hieronder vindt u een beschrijving van elk van de workshops. U kunt zich aanmelden door op de links te klikken voor elk van de workshops die u wilt bijwonen. Voor deelname aan de Engelse online lessen, gebruik deze link om je op te geven voor de onderwerpen die je wilt volgen: https://datumprikker.nl/ppxw83vdm8j4nap5

 Als je wilt meedoen aan de Nederlandse workshops, gebruik dan deze link om de workshops te kiezen die je wilt volgen: https://datumprikker.nl/p8xmvtxgag4gvs7t

 

Workshopbeschrijving en data

Data en kosten: Selecteer de datum in de link die u het beste uitkomt. De kosten bedragen 45 euro per workshop. Dit is inclusief de audio-opname, digitaal lesmateriaal uit mijn eerste boek, korting op het hele boek als het beschikbaar is, en korting voor persoonlijk overleg met mij.

ASAS-, VZLA- en Blue Rose-leden en (oud) Caelestis-studenten krijgen 5 euro/dollar korting. Wie niet fysiek aanwezig kan zijn bij een Nederlandse bijeenkomst, kan deelnemen aan de Engelstalige online workshop en vice versa.

Workshop 1 en introductie tot de Masterclass: De essentie van Lilith en de astrologisch Zwarte Maan

Data:  Op locatie in het Nederlands 13 november 2022

Deze workshop is de enige workshop die nodig is om aan de andere deel te nemen, aangezien het juiste begrip van de Zwarte Maan centraal staat in Structurele Noëtische Astrologie.

In de ochtendsessie onderzoeken we de oudste Mesopotamische mythen en geschiedenis rond de figuur van Lilith. We zullen de misverstanden en leugens om haar heen weerleggen die voornamelijk zijn ontstaan ​​door patriarchale organisaties en autoriteiten. Aan het einde van de ochtendsessie zullen we nadenken over de essentie van Lilith zoals het in ieder van ons aanwezig is, zowel mannen als vrouwen.

In de middag zullen we kijken naar de relatie tussen Lilith en astrologische Zwarte Maan, en leren hoe we de Zwarte Maan kunnen interpreteren in het proces van het herkennen en integreren van deze universele essentie van Bewustzijn.

Workshop 2: De zwarte zon – het verenigde veld van Bewustzijn

Data:  Op locatie in het Nederlands 15 januari 2023

De ochtendsessie zal zich richten op de diepste begrippen over de schepping van het universum, zowel in moderne, kwantumwetenschap als in oude scheppingsmythen. Op deze manier kunnen de deelnemers de astrologische Zwarte Zon beginnen te begrijpen als een veld van onbeperkte mogelijkheden en mogelijkheden, de Bron waaruit alles voortkomt. We zullen ook het tegenovergestelde punt van de Zwarte Zon, de Diamant, onderzoeken en de relatie met zelfverwezenlijking bespreken.

De middag zal worden besteed aan het kijken naar de manier waarop de Zwarte Zon en Diamant werken in onze eigen horoscopen. Welke gebieden bieden ons een breed scala aan mogelijkheden om groter te worden dan wie we zijn geweest? Hoe en waar kunnen we een specifiek gebied of vaardigheid verfijnen om ons hoogste potentieel te bereiken?

Workshop 3: De dubbele assen van de Zwarte lichten en de Lemescat van Verlichting

Data: Op locatie in het Nederlands 26 februari 2023

Het doel van deze workshop is om de interactie van de verschillende punten van de Zwarte lichten te begrijpen. In de ochtend bespreken we elk van de twee assen van de Zwarte lichten afzonderlijk: de Zwarte Maan met Priapus en de Zwarte Zon met de Diamant. De deelnemers krijgen verschillende richtlijnen aangereikt om deze assen in teken en huis te interpreteren en te gebruiken bij het afbakenen van hun eigen horoscopen.

Tijdens de middagsessie worden de vier punten van de Zwarte lichten besproken als fasen in het proces van Bewustwording, of Zelfrealisatie. We zullen het concept van verlichting onderzoeken en deze concepten relateren aan de Lemescat van de Zwarte lichten.

Workshop 4: Het scheppingsproces en het maanknoopkruis

Data: Op locatie in het Nederlands 2 april 2023

In Structurele Noetische Astrologie worden de Maanknopen en de vierkanten daarop, Draak en Beest, gezien als het proces waardoor de gelijkenis van de mens met het Goddelijke duidelijk wordt. Dit is het proces van creatie, van het nemen van de immateriële vonk van intuïtie uit het bewustzijn en het manifesteren in het fysieke rijk van de materie. Het is in deze onderneming om iets unieks en tot nu toe onbekend in de wereld te creëren dat datgene waarvoor we in dit leven zijn geboren, ons doel en onze missie duidelijk wordt.

Toch wordt dit doel in de horoscoop niet eenvoudig geïllustreerd door één punt of een begrip uit de dualiteiten van verleden naar toekomst, maar wordt het getoond in het viervoudige proces van het Maansknopenkruis. In de ochtend zullen we elk van deze punten en hun betekenis onderzoeken, terwijl de deelnemers in de middag de werking van het proces in hun eigen leven en horoscopen zullen onderzoeken.

Workshop 5: Een holistische structuur van de horoscoop door Persephone en Vulcanus

Data: Op locatie in het Nederlands 7 mei 2023

De Hellenistische structuur van astrologie gebaseerd op de zeven zichtbare planeten werd onverwachts gebroken door de ontdekking van Uranus in 1781. Naarmate de aantal  nieuwe planeten toenam, werd het oude paradigma steeds verder opgerekt in een poging om deze nieuwe factoren te integreren met oude concepten. Maar net als in de natuurkunde en het kwantumparadigma, is het tijd voor een nieuwe structuur voor astrologie op basis van logica en precedent. Centraal in deze nieuwe structuur staan ​​de twee nog onontdekte planeten Persephone en Vulcanus, de trans-Saturnal tegenhangers van respectievelijk Venus en Mercurius.

In de ochtendsessie worden de astrologische, wetenschappelijke en esoterische precedenten besproken waaruit het bestaan ​​van de twee nieuwe planeten kan worden afgeleid. We zullen de mythologische achtergrond van verschillende culturen onderzoeken om interpretaties voor te stellen die relevant zijn voor de twee planeten. In de middag zullen we de nieuwe heerschappijen van de tekens bespreken op basis van de zeven oude en de zeven nieuwe planeten. Deze heerschappijen kunnen worden gebruikt om snel te begrijpen welke factoren in de horoscoop bijzonder belangrijk zullen zijn in het leven.

Workshop 6: Pars Fortuna Horoscoop en de roep van het lot

Data: Op locatie in het Nederlands 18 juni 2023

Hoewel de processen beschreven door de Zwarte lichten en de Maansknopenkruis inzichten bieden in het begrijpen van wie we zijn en waarom we hier zijn, blijft de vraag hoe deze processen zich ontvouwen nog onbeantwoord. Onder de schijnbaar willekeurige toewijzing van persoonlijke kenmerken, talenten, uitdagingen, motivaties en interesses die in de radix-horoscoop worden getoond, beweegt een onzichtbare kracht die de ontwikkeling stuurt. Voor degenen die ervoor kiezen om bewust het pad van Zelfactualisatie en Creatie te bewandelen, de laatste metafysische factor in de horoscoop, de Pars Fortuna, begint te functioneren op een manier die onze hoogste evolutie ondersteunt.

In de ochtend wordt in verschillende astrologische scholen de geschiedenis en praktijk van het interpreteren van de Pars Fortuna onderzocht. We zullen dan kijken naar de constructie van een horoscoop waarin de ‘ascendant van de maan’ op de cusp of het eerste huis staat, en de informatie die de planeten onthullen wanneer ze in dit nieuwe wiel worden geplaatst.

In de middag bekijken de deelnemers hun eigen PF-horoscoop en bespreken ze de mogelijke implicaties voor hun ontwikkeling. Ook is er een korte introductie van de concepten die in het tweede Practitioner jaar van de Masterclass worden gedoceerd, evenals de opdracht voor de Integratie/Praktijk dag in Workshop 7.

Workshop 7: Integratie en Oefendag

Data: Op locatie in het Nederlands 16 juli 2023

Deze workshop is verplicht voor iedereen die een certificaat wil behalen voor het Basisniveau in Structurele Noetische Astrologie.

In de ochtendsessie brengen de deelnemers vragen in over de onderwerpen van elk van de voorgaande zes workshops. In de middag oefenen de deelnemers met het gebruik van deze concepten bij het interpreteren van voorbeeldhoroscopen. De workshop wordt afgesloten met de uitreiking van de certificaten.