Dubbele Maancyclus

De dubbelhelix van de Secondaire Maan cycli

Eb en vloed van identiteitsontwikkeling
door Charlotte Wenner

“Astrologen zijn deskundigen in cycli.”- H. van Straaten

Wellicht de grootste bijdrage astrologie te bieden heeft is de vermogen om de cycli van de planeten in kaart te brengen en hun betekenis voor ons duidelijk te maken.

De voortschrijding van de planeten en lichten in de dierenriem geven waardevolle informatie over allerlei ontwikkelingen en processen: persoonlijk, maatschappelijk, zakelijk en mondiaal. In de Structurele astrologie worden de verschillende technieken voor progressies gebruikt om het levenscenario te schetsen: o.a. de secondaire progressies, primaire huiscuspen, transits en symbolische transits.

Deze technieken geven ontwikkelingen in het leven aan waardoor de belofte inherent in de radixhoroscoop zich kan ontvouwen.

De Secondaire Maan beweegt zich veel sneller door de horoscoop dan de andere planeten en lichten, 12 tot 16 graden per jaar. Daardoor maakt ze veel meer aspecten en heeft vaak een ‘trigger functie’ waardoor de aspecten van de langzamer progressieve factoren tot uiting kunnen komen.

In haar voortgang maakt ze eerst aspecten met de radix Zon en later met de Secondaire Zon. Deze aspecten geven perioden in het leven aan waarin emotionele groei geïntegreerd kan worden met onze identiteitsvorming.

Deze twee cycli houden een proces van loslaten en aanhechten in, een golfbeweging. Er is een tijd voor opbouw, hechten, en een tijd van loslaten. Oude ervaringen die er niet meer toe doen worden opgeruimd, en de goede dingen ervan worden behouden.

De conjunctie Secondaire Maan met Secondaire Zon, (of Secondaire Nieuwe Maan S) wordt gebruikt in bijna alle astrologische stromingen als aanduider voor een nieuw begin. De oppositie Secondaire Maan met Secondaire Zon, (of Secondaire Volle Maan S) wordt ook als betekenisvol beschouwd: het geeft het hoogtepunt aan van wat er mee begonnen werd met de Secondaire Nieuwe Maan.

De conjunctie en oppositie van Secondaire Maan met Radix Zon wordt minder vaak gebruikt. Toch geven deze aspecten belangrijke informatie, namelijk het loslatingproces noodzakelijk voordat iets nieuws begonnen kan worden. De Nieuwe Maan (conjunctie radix Zon) geeft aan dat er iets losgelaten moet worden, de 1e en 3e kwartier (vierkant radix Zon) een uitdaging of crisis in dit proces van loslating, de Volle Maan (oppositie radix Zon) de bewustwording van wat er losgelaten moest worden.

De conjunctie Secondaire Maan met Radix Zon (Secondaire Nieuwe Maan R) geeft het start signaal om oude ervaringen, patronen, overtuigingen, gewoontes, gehechtheden los te laten. Alle dingen waarmee je je tot nu toe heb geïdentificeerd in het leven die niet meer bij je passen, die je niet meer nodig heb kunnen verdwijnen.

In de periode tussen de conjunctie van de Secondaire Maan met de Radix Zon en de Secondaire Zon is het doorgaans moeilijk om nieuwe dingen van de grond te krijgen of neer te zetten. Het proces zet zich voort op het niveau van bewustzijn, niet op het fysieke, materieel of maatschappelijke niveau. Het leven in de periode voor de conjunctie Secondaire Maan met Secondaire Zon (Secondaire Nieuwe Maan S) speelt achter het scherm af.

Pas met de conjunctie Secondaire Maan met Secondaire Zon kan het zaadje die heeft liggen kiemen op het niveau van bewustzijn neergezet worden op het niveau van vorm.

Deze dubbelhelix van bewustzijnvorm/loslaten-aanhecten/sterven-geboorte vormt een rode draad in de identiteitsontwikkeling.

Voorbeeld horoscoop: Osho

De levensloop van Bhagwan Shree Rajneesh of Osho ( de namen waarmee hij het meest bekend is geworden) laat zien hoe deze cycli belangrijke keerpunten aanduiden in de ontwikkeling van de identiteit. Het is weliswaar ironisch dat zijn horoscoop gebruikt kan worden, één van zijn bekendste uitspraken is dat de identiteit een illusie gemaakt door het denken!

Rajneesh Chandra Mohan, gedurende de jaren ’70 van de twintigste eeuw beter bekend als Bhagwan Shree Rajneesh en later als Osho, was een goeroe en de stichter en inspirator van een spirituele beweging (de Bhagwanbeweging) in India, de VS, Australië en Europa. In juni 1981 vertrok hij naar Amerika, maar werd na vier jaar gedwongen terug te keren naar India omdat hij problemen had met justitie in de VS. Hij is onder meer bekend geworden als bezitter van 96 Rolls Royces.

Meer dan 200 boeken zijn uitgegeven onder zijn naam, de meeste zijn geredigeerd lezingen. Hij heeft ook een bekende spirituele centrum oprichtte in Poena, India die nog elk jaar door tienduizenden mensen bezocht wordt.

Baghwan had kritiek voor gezag in alle vormen: beperkingen, regels, gewoontes moesten allemaal doorzien worden als conditionering waardoor de schoonheid van de ware zelf onderdrukt werd. Hij heeft verschillende meditaties ontwikkeld waarmee blokkades doorgebroken worden om de oorspronkelijke vrijheid en liefde te laten stromen.

In de woongemeenschappen van Poena en Rajneeshpuram in de VS werd men gestimuleerd om aan alle verlangens uiting te geven, vooral in de seksualiteit en creativiteit. De nieuwe mens liep niet meer gebukt onder de slavernij van huisje-boompje-beestje maar was een god op ontdekkingsreis op deze aardbol.

Al is het niet de bedoeling om zijn horoscoop in dit artikel te duiden, zijn enkele opmerkingen wel op zijn plaats om de ontwikkeling aangegeven door de Secondaire Maan cycli in de juiste context te plaatsen.

Want natuurlijk geldt er een vuistregel voor progressies: je haalt er nooit uit wat er niet (in de geboortehoroscoop) inzit!

Wij kunnen vrij zeker zijn van de geboortetijd want zoals de gewoonte in India werd er een astroloog ingeroepen kort na zijn geboorte. Die wees naar Saturnus in Steenbok in 8e en voorspelde het kind zou sterven voor zijn 7e verjaardag. Daarom hebben zijn ouders kleine Chandra naar zijn grootouders gestuurd om zijn kindertijd daar door te brengen in een poging zijn lot te ontsnappen. Later vertelde Bhagwan hoe hij daar in vrijheid kon opgroeien, hij hoefde niet naar school en zijn grootouders behandelde hem als gelijkwaardig.

Hij is uiteraard niet gestorven met 7 jaar maar zijn opa is toen wel overleden, die heeft een diepe indruk op Chandra gemaakt. Toen is hij terug naar zijn ouders gegaan, maar de astrologen zei dat hij elke 7 jaar steeds ‘doodservaringen’ zou beleven, wat overeenkomt met de 4 harde aspecten van transit Saturnus met radix Saturnus.

In de Vedic astrologie zou men inderdaad kijken naar Saturnus, maar in het Westen kijkt men eerder naar de 7-jarige cyclus van Uranus. Interessant dat deze twee planeten haaks op elkaar staan in zijn horoscoop en maken deel uit een Grote Kruis in hoofdtekens waar ook de Zwarte Maan-as en Zwarte Zon-as aanwezig zijn.

De stellium van 7 factoren in Steenbok, waaronder heer Ascendant Mercurius, laat heel duidelijk zien dat Chandra met gezag, regels, maatschappelijke normen en waarden te maken zou hebben. De Zwarte Maan staat vierkant deze planeten in nauwe conjunctie met Uranus. Zij is ook prominent (sextiel Ascendant, halve vierkant MC), samen met de Zon is ze ook heel sterk via bekrachtiging door positie en heerschap (44 versterkinge door aanverwante huizen en planeten). Alleen Mars/Pluto zijn sterker (46).

Het Grote kruis staat in de Vaste huizen, die aangeeft die de energie neergezet wordt in het vaststellen in iets langdurig. Om te beginnen, zijn aangeboren kerncapaciteit, de Zwarte Maan ( gecorrigeerd en ongecorrigeerd) staat in huis XI van groepen, gelijkgestemden, het maatschappelijke. Volgens George Bode geeft deze stand verhoogde inzicht in de solidariteit van elke groep waar hij deel uit maakt, inclusief familie. Maar de grootste fout is schijnheiligheid. Deze Zwarte Maan stand zet zich voortdurend in voor actie op het sociale vlak, vooral alles wat grensoverschrijdend of grensverleggend is. Met Uranus in nauwe conjunctie met de Zwarte Maan wordt het verlangen naar de oorspronkelijkheid versterkt, ook de mogelijkheid om ondanks de weigering die deze Zwarte Maan stand oproept toch zijn eigen gang te blijven gaan.

In huis II van eigen talenten, waarden en bezit staat de Zwarte Zon, of vrije veld; Pluto, de transformatie, het afbreken, afscheiden en herrijzen; het Gelukspunt. Deze elementen komen terug in zijn leer: om de Nieuwe Mens te kunnen worden moeten de oude losgelaten worden en de vrije hand gegeven aan het ontwikkelen van talenten, op basis van je eigen normen en waarden.

Priapus staat in huis V, hier komt de creativiteit in een soort herhaling terecht, hij kan zich blijven inspireren door steeds hetzelfde te doen. “Why change a winning formula?” zou hij kunnen vragen.

De Diamant bevindt zich in huis VIII, midden in de cluster planeten in Steenbok. Deze positie geeft een sterke drijfveer om mysteries te ontraffelen, naar de oorzaak van processen en geheimen te zoeken. De nauwe conjunctie met Venus geeft een bepaald financiële voordeel aan (!) door andermans geld en eigendom.

Er zijn nog 4 opmerkelijke factoren in de horoscoop van deze “Goeroe des goeroes”. De eerste is de oppositie van Neptunus in IV met de MC: het zoeken naar een thuis is een blijvende thema geweest in zijn leven. De exacte conjunctie van Mars met de Beest in huis VII: het totale loslaten van alle conditionering, hechtingen en verbinding om bij je eigen Oerwezen te komen was een van zijn fundamentele opdrachten aan volgelingen. Persephone maakt een nauw vierkant met de MC, het laat zien de charme en vriendelijkheid waarmee hij steeds ging optreden in het openbare. Omdat het nog een hypothetische planeet is, nog niet ontdekt, wordt het ook geuit als een overdreven Venus principe: denk aan de 96 Rolls Royces.

Tenslotte het anderhalve vierkant tussen de Zon en Vulkanus, 2e heer van de Ascendant . Zoals eerder gezegd is de Zon bijzonder sterk en prominent in zijn horoscoop, hij staat oppositie de Ascendant. Het nauwe anderhalve vierkant geeft een blijvende ondergrondse irritatie aan, de behoefte om vanuit het bekende iets nieuws en spannends te ondernemen. Vulkanus is het principe van deconditioneren, zijn hele leven en identiteit werd hieraan toegewijd om mensen uit de gevangenis van hun eigen denkbeelden te Dhelpen en opnieuw de schoonheid van het leven en van zichzelf te ontdekken. Door de aanwezigheid van een prominent Vulkanus (heer Ascendant, sextiel MC) is Osho en zijn leven bijna mythe geworden: juist in de twee lange periodes van Stilte werd hij steeds meer beroemd!

Osho’s tweedelige cyclus van de Secondaire Maan

Hieronder een vergelijking van de viervoudige cyclus van de Secondaire Maan tussen aspecten met de Radix Zon en de Secondaire Zon.

Secondaire Maan/Radix Zon Secondaire Maan/Secondaire Zon

(1e vierkant) 5 jaar 12/35 5 jaar 5 maanden 5/37

(oppositie) 12 jaar 6 maanden 6/44 13 jaar 7 maanden 7/45

(3e vierkant) 19 jaar 1 maand 1/51 20 jaar 8 maanden 8/52

(conjunctie) 25 jaar 6 maanden 6/57 27 jaar 7 maanden 7/59

(1e vierkant) 32 jaar 6 maanden 6/64 35 jaar 5 maanden 5/67

(oppositie) 38 jaar 10 maanden 10/70 43 jaar 1 maand 1/75

(3e vierkant) 45 jaar 6 maanden 6/77 50 jaar 12/81

(conjunctie) 52 jaar 8 maanden 8/84 57 jaar 2 maanden 2/89

De perioden tussen het aspect Maan/R. Zon en dezelfde aspect Maan/S. Zon worden steeds groter naarmate Osho ouder werd. Tussen de Nieuwe Maan R met 25.6 jaar en de Nieuwe Maan S met 27.7 jaar duurde het slechts 1.7 jaar. De tijd tussen zijn tweede Nieuwe Manen was bijna 5 jaar.

Met andere woorden, hoe ouder je wordt, hoe langer de periode van loslating/voorbereiding duurt voordat je verder kan gaan met het nieuwe!

Deze vertraging is misschien ook logisch: als volwassenen hebben we ons ontwikkeld op het gebied van bewustzijn/bewustwording en we hebben meer ervaringen opgedaan en verleden waarvan we ons moeten verlossen. Het lood moet langer in het vat op het vuur blijven pruttelen voor de transformatie in goud kan worden voltooid.

Tegelijkertijd wordt de perioden tussen het aspect Maan/S. Zon en het volgende aspect Maan/R.Zon steeds korter. Zo gauw wij met iets nieuws zijn begonnen, komt er een nieuwe fase van loslating erachter aan. Op latere leeftijd ben je bijna voortdurend met bewustwording bezig!

Levensloop van Osho

Nu is de zaak om te kijken of er inderdaad ontwikkelingen in het leven van Osho zijn geweest die in deze kaders van loslaten-aanhecten/nieuw begin passen.

Helaas zijn ontwikkelingen op bewustzijnsniveau moeilijk te merken in anderen, bewustzijn blijft een opperste subjectieve ervaring. Toch is er genoeg bekend over het leven van Osho om een onderzoek mogelijk te maken. Hieronder worden belangrijke ontwikkeling in zijn leven benoemd met de bijhorende transits van de Secondaire Maan met de Radix positie van de Zon (R) en de Secondiare positie van de Zon (S).

1938 (7 jaar) – opa overlijdt ( 5.5 jaar 1e vierkant S)

1945 (14 jaar) – eerste satori, ‘de intensiteit van de ervaring heeft een weerslag op zijn gezondheid’ en ouders maken zich zorgen over zijn gezondheid ( astma, reuma, diabetes), dat hij niet oud zal worden. Na het overlijden van zijn nicht en geliefde toen Osho15 was werd hij geobsedeerd met de dood. ( 13.7 jaar oppositie S)

Opmerking: Osho is geboren 2 dagen na de Nieuwe Maan. Deze progressieve Volle Maan is wellicht de eerste ‘hoogte punt’ in het doel van deze incarnatie.

1951 (19 jaar) – begint zijn opleiding bij Hitkarini College in Jalapur. Door de conflicten met zijn hoogleraar werd hij gedwongen om te vertrekken, is ingeschreven bij D.N. Jain College waar hij geen colleges hoeft bij te wonen vanwege zijn storend gedrag. ( 19.1 jaar 3e vierkant R) Ondanks de drukte van zijn ouders, weigert hij om te trouwen, hij treedt op als spreker voor jaarlijks Jain viering.

Opmerking: Regelmatig worden de aspecten Secondaire Maan/Radix Zon gekenmerkt door afwijzing of afkeuring vanwege conflicten met gezag.

21/3/1953 ( 21 jaar) – datum van Verlichting (20.8 jaar 3e vierkant S)

Opmerking: deze houdt natuurlijk verband met de oppositie S en zijn eerste satori.

1957 ( 25/26 jaar) – promoveert met M.A. in Filosofie (cum lauda) en wordt meteen aangenomen als docent Filosofie at Raipur Sanskrit College. Werd beschouwd als een gevaarlijke invloed op moraal van studenten. Hij wordt verplaatst naar Jaipur University door de Vice Chancellor. ( 25.6 jaar Nieuwe Maan R)

Opmerking: alweer wordt hij weggestuurd en gedwongen om een nieuwe ‘identiteit’ te zoeken.

1960 ( 28/29 jaar) – wordt hoogleraar benoemd en wordt erkend als intelligente man die zijn achtergrond ontstegen is. Krijgt de naam Acharya Rajneesh ( 27.7 jaar Nieuwe Maan S)

Opmerking: dit is de eerste van de 3 keer hij zijn naam veranderd.

Vanaf 1962 ( 31 jaar) – begint 3- tot 10-dagen meditatie kampen , eerste meditatie centra rond zijn leer komen te ontstaan. Behalve filosofie doceren reist hij door India, zijn uitspraken over Gandhi, socialisme (allebei had hij vroeger gesteund), voorbehoedsmiddelen, religie zijn provocerend. (32.6 maanden 1e vierkant R)

Opmerking: Voorheen werkte Rajneesh met socialisten en Gandhi, maar hij laat deze stromingen los in zijn zoektocht naar zijn eigen identiteit.

1966 ( 35 jaar) – Na een sprekers toer neemt hij ontslag van de Universiteit. ( 35.5 1e vierkant S)

Opmerking: de eerste uitdaging in wat hij met de Secondaire Nieuwe Maan S is begonnen. Kennelijk krijgt hij geen voldoening in zijn academische werk maar stort zich in als leraar/therapeut/spreker.

1970 ( 38 jaar) –Ondanks alles wordt hij uitgenodigd om te spreken bij de 2e Wereld Hindi Conferentie in 1969. Hij gebruikt de gelegenheid om vrije seks te promoten en zegt: “Een godsdienst die zegt dat het leven betekenlos en vol ellende is , die haat van het leven aanleert, is geen ware godsdienst. Godsdienst is de kunst die laat zien hoe je van het leven kan genieten.” Tijdens zijn toesprak proberen gelovige hem te laten stoppen.

In de lente van 1970 leidt hij zijn meest bekend meditatie ‘Dynamic’ voor het eerst.

In september 1970 worden de eerste Sannyasins ingewijd, ze moeten rode robes/kleren dragen en een mala of hangertje met zijn afbeelding.

In 1971 neemt hij de titel Bhagwan Shree Rajneesh aan ( “Bhagwan” betekent ‘gezegende’ en ‘Shree’ ‘Edelachtige’) In december 1970 vestigt hij zich in Mumbai waar hij geeft lezingen en ontvangt mensen. Hij reist nu zelden en spreekt niet meer in het openbaar. Zijn oma overlijdt ( 38.10 jaar oppositie R)

Opmerking: met de Secondaire Volle Maan wordt hij bewust van wat hij in 1957 heeft losgelaten, namelijk alle pogingen om in gebaande padden te lopen. Daarom laat hij de naam ook los die hij met de Nieuwe Maan S heeft genomen en probeert een centra op te bouwen.

21/3/1974 ( 42 jaar) – Vanwege de slechte invloed van het vochtige klimaat op zijn gezondheid, vertrekt Bhagwan met zijn gezelschap uit Mumbai en vestigt zichzelf in Poena.

Vanaf 1975 zijn er therapeutische groepen naast de meditatie groepen, een belangrijke bron van geld. Steeds meer mensen uit het Westen komen er naar toe, het satsangs worden om de beurt in Hindi en Engels gegeven. Hij wordt een ‘ster’. ( 43.1 jaar oppositie S)

Opmerking: dit is wellicht het hoogtepunt in zijn leven en identiteit als een Verlichte goeroe en verspreider van Oosterse wijsheid in het westen. De vestiging in Poena is blijvend, in tegenstelling tot de centra begonnen onder het vierkant met de Radix Zon.

(midden) jaren 70 ( 1977) – negatieve verhalen over de therapie/Encounter groepen komen in de pers, in 1979 vertelt Bhagwan dat er geen geweld meer nodig is in die groepen, het had zijn functie voltooid. ( 45. 6 jaar 3e vierkant R)

Opmerking: Het loslatingproces krijgt weer een uitdaging, waardoor hij concessies moet doen aan de radicale methodes die gebruikt worden.

1981 ( 49/50) – er komen nu 30.000 bezoekers per jaar, voornamelijk uit het Westen. Zijn manier van spreken verandert, er worden meer grappen verteld en minder ‘geleerd’.

Na 15 jaar dagelijks lezingen te hebben gegeven begint hij op 10 april 1981 een 3½ jaar durende periode van Stilte.

Omdat er steeds meer weerstand groeide in de omgeving voor zijn praktijken, werd een nieuwe locatie gezocht.

In mei 1981 is hij vertrokken voor een nieuwe commune in de VS, met reden dat hij betere zorg nodig heeft voor zijn gezondheidsproblemen. Rajaneeshpuram wordt gevestigde in Oregon, zolang Bhagwan in Stilte blijft wordt de gang van zaken geregeld door Sheela. ( 50 jaar 3e vierkant S)

Opmerking: De uitdaging komt in het opbouwen van een spiritueel centrum in het Westen zelf.

1984 ( 52/53) – Op 30 oktober 1984 eindigt Bhagwan zijn periode van Stilte. In september 1985, kort nadat Sheela en haar groep plotseling zijn vertrokken uit Rajneeshpuram noemt Bhagwan hun ‘een groep fascisten’. Hij vertelt de regering over haar misdaden, zoals het afluisteren van telefonen, bio-terreur van het nabijliggend dorp met salmonella.

In oktober 1985 wordt Bhagwan zelf gearresteerd en mag pas vrij als hij belooft de V.S. te verlaten. Hij vliegt naar Delhi op 17 november. ( 52.8 Nieuwe Maan R)

Opmerking: Al weer wordt Bhagwan weggestuurd vanwege zijn controversiële leer, hij laat zijn centrum en dromen achter in de VS.

Na vertrek VS wordt Bhagwan toegang/verblijf geweigerd door 21 landen. Uiteindelijk heeft hij in juli 1986 terug naar Mumbai gevlogen.

In januari 1987 gaat hij terug naar Poena en begint opnieuw lezingen, meditatie- en therapie groepen te geven maar nu minder extreem. Volgelingen hebben de voorkeur om op zichzelf te wonen en niet in een commune, de rode robes hoeven ook niet meer gedragen te worden. Zijn gezondheid wordt steeds slechter, in 1987 spreekt hij zijn overtuiging uit dat hij vergift is geworden tijdens zijn verblijf in de gevangenis in de VS.

1988 ( 57) Vanaf 1988 is de focus van zijn toespraken Zen.

Eind 1988 wil hij niet meer Bhagwan Shree Rajneesh heten.

Februari 1989 ( 57.2 jaar exact Nieuwe Maan S) – Hij neemt de nieuwe naam “Osho Rajneesh”, in september wordt het “Osho”. In april 1989 geeft hij zijn laatste lezing en daarna zit hij met zijn volgelingen in stilte.

In de zomer van 1989 word het dragen van rode robes op het terrein opnieuw ingevoerd, witte voor meditatie en zwarte door de begeleiders van therapie groepen. Geen malas werden gedragen. Op 19/1/1990 overlijd hij.

Opmerking: Het is frappant dat ook met deze Nieuwe Maan S hij een nieuwe naam aanneemt. Kort daarna begint hij het leven op een heel andere niveau.

Conclusie

De gebeurtenissen in het leven van Osho laten zien hoe de tweevoudige cyclus van de Secondaire Maan met de Radix Zon en Secondaire Zon een rode draad aangeeft van de ontwikkelingen van de identiteit. Deze periodes kunnen prima gebruikt worden in een consult om belangrijke keerpunten in het leven te bespreken die de cliënt makkelijk kan herkennen. Door deze periodes te verbinden met elkaar, kunnen ze herkend worden als onderdelen van een cyclus vol betekenis, een golfbeweging in ontwikkeling, door eb en vloed.